Hlavní akce měsíce

Výchovný poradce a metodik prevence

Mgr. Zdeňka Strnadová

konzultační hodiny ve školním roce 2016/17:
úterý 8:55-10:45 h., 12:45-14:25 h. - místnost  č. 425,
jiný termín na základě individuální domluvy

Maturitní vysvědčení - podzim 2016

Maturitní vysvědčení si žáci, kteří odmaturovali v podzimním termínu 2016, mohou vyzvednout v kanceláři školy od 14. 9. 2016.

Milena Hálková

zástupkyně ředitele

Rodičovské schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku

Ve čtvrtek dne 15. září se v 16:30 hod. konají v kmenových třídách schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku. Na schůzkách obdrží rodiče mj. přístupové kódy do evidence školy.

Milena Hálková, zást. ředitele

Seznam učebnic pro 1. ročník GJKT

Žáci budoucího prvního ročníku, v přiloženém souboru najdete seznam učebnic, které budete používat v 1. ročníku, a informace o tom, zda si knihu opatřit samostatně, nebo bude pořízena hromadně prostřednictvím školy. Burza učebnic, na které lze jednotlivé tituly získat levněji, proběhne v pondělí 5. 9. 2016 od 8 hodin.


Oznámení


starší zprávy

Zprávy z nedávno konaných akcí


Literární seminář na Vinohradech

p905084.jpg

Žákům literárního semináře se naskytla příležitost navštívit představení věhlasného pražského Divadla na Vinohradech, a tak ve čtvrtek 15. září pod dozorem paní profesorky Krejsové skupina žáků volitelných předmětů literární seminář ve 3. a 4. ročníku vyrazila do našeho hlavního města. Studenti v inscenaci legendárního představení W.

starší zprávy